การใช้ How many กับ How much

สวัสดีครับ

ระหว่าง How many กับ How much จะใช้ยังไงและแต่ละอย่างจะใช้กับอะไรครับ ขอตัวอย่างเพื่อความกระจ่างด้วยครับ เพราะผมค่อนข้างสับสน บางทีก็พูดผิด บางทีก็พูดถูก

ขอบคุณครับ Ekalak

ดีที่ได้พูดถูกเป็นบางครั้ง ดีกว่าผิดทุกครั้ง เป็นการเริ่มต้นที่ดี

How many กับ How much มีความหมายเดียวกันคือ จำนวนเท่าไร
เพียงแต่ว่า How many ต้องตามด้วย countable noun และ How much
ต้องตามด้วย uncountable noun

ถ้าเผื่อใครหลับตอนที่คุณครูได้สอนเรื่อ countable and uncountable nouns นี่คือกฎโดยสังเขปดังนี้

countable nouns คือคำนามที่เราสามารถนับได้คือ สามารถเติม s ตอนท้ายคำนามนั้น เช่น How many apples are there in the basket? ( มีแอปเปิ้ลกี่ลูกในตะกร้า … apples เป็นคำนามนับได้เพราะมี s ตอนท้ายที่แสดงถึงพหุพจน์ ) How many pets do you have? ( คุณมีสัตว์เลี้ยงกี่ตัว … pets เป็นคำนามนับได้เพราะมี s ตอนท้าย )

uncountable nouns คือคำนามที่นับไม่ได้ ไม่สามารถลง s ตอนท้าย เช่น How much money do you have? ( คุณมีเงินเท่าไร … ไม่สามารถเติม s ตอนท้ายคำว่า money ครับ ) How much time is left? ( มีเวลาเหลือเท่าไร … time ในความหมายว่า เวลานี้ไม่สามารถลง s ตอนท้ายได้ )

การที่จะถามถึงราคาของสินค้านั้นห้ใช้ How much? ครับ ส่วนคำถามที่ต้องตามมาคือ เราจะรู้ได้อย่างไรว่าคำนามนั้นเป็น countable หรือ uncountable นั้นก็คำตอบคือ practice, practice, practice.


Close this window